Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ հաճախում է 187020 սովորող, որից 98897-ը՝ տղա, 88123-ը՝ աղջիկ: