Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ հաճախում է 246136 սովորող, որից 127928-ը՝ տղա, 118208-ը՝ աղջիկ: