Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ հաճախում է 217513 սովորող, որից 112971-ը՝ տղա, 104542-ը՝ աղջիկ: