Հայաստանի ուսումնական հաստատություններ հաճախում է 13762 սովորող, որից 7284-ը՝ տղա, 6478-ը՝ աղջիկ: 2012-2013 ուսումնական տարվա համեմատ սովորողների քանակն աճել է 0%-ով: