Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ հաճախում է 196589 սովորող, որից 102112-ը՝ տղա, 94477-ը՝ աղջիկ: