Հայաստանի ուսումնական հաստատություններ հաճախում է 14297 սովորող, որից 7467-ը՝ տղա, 6830-ը՝ աղջիկ: 2012-2013 ուսումնական տարվա համեմատ սովորողների քանակն աճել է 0%-ով: