Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ հաճախում է 208468 սովորող, որից 110090-ը՝ տղա, 98378-ը՝ աղջիկ: