Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ հաճախում է 244394 սովորող, որից 126990-ը՝ տղա, 117404-ը՝ աղջիկ: