Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ հաճախում է 253046 սովորող, որից 131509-ը՝ տղա, 121537-ը՝ աղջիկ: