Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ հաճախում է 245561 սովորող, որից 127812-ը՝ տղա, 117749-ը՝ աղջիկ: