Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ հաճախում է 252581 սովորող, որից 131275-ը՝ տղա, 121306-ը՝ աղջիկ: