Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ հաճախում է 236307 սովորող, որից 122779-ը՝ տղա, 113528-ը՝ աղջիկ: