Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ հաճախում է 223406 սովորող, որից 116110-ը՝ տղա, 107296-ը՝ աղջիկ: