Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ հաճախում է 240176 սովորող, որից 126710-ը՝ տղա, 113466-ը՝ աղջիկ: