Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ հաճախում է 257763 սովորող, որից 134251-ը՝ տղա, 123512-ը՝ աղջիկ: