Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ հաճախում է 190447 սովորող, որից 100600-ը՝ տղա, 89847-ը՝ աղջիկ: