Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ հաճախում է 244049 սովորող, որից 126821-ը՝ տղա, 117228-ը՝ աղջիկ: