Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ հաճախում է 245133 սովորող, որից 129370-ը՝ տղա, 115763-ը՝ աղջիկ: