Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ հաճախում է 246702 սովորող, որից 128466-ը՝ տղա, 118236-ը՝ աղջիկ: