Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ հաճախում է 212295 սովորող, որից 110270-ը՝ տղա, 102025-ը՝ աղջիկ: