Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ հաճախում է 245803 սովորող, որից 127930-ը՝ տղա, 117873-ը՝ աղջիկ: