Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ հաճախում է 195736 սովորող, որից 101692-ը՝ տղա, 94044-ը՝ աղջիկ: