Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ հաճախում է 244008 սովորող, որից 126803-ը՝ տղա, 117205-ը՝ աղջիկ: